Villa Q25 (10mX18m) song lập, theo kiểu đương đại thiết kế thay thế cho các villa mẫu đã cũ trong khu ở CC1 nhưng vẫn theo các quy định xây dựng bắt buộc.

 Villa Q25, KDC Hanh Phuc-CC1 Bình Chánh, TP.HCM
 Villa Q25, KDC Hanh Phuc-CC1 Bình Chánh, TP.HCM
 Villa Q25, KDC Hanh Phuc-CC1 Bình Chánh, TP.HCM