Làng nghệ sĩ Bọ Cạp Vàng

Làng nghệ sĩ Bọ Cạp Vàng

Giá phòng 0₫ / Đêm

Artist Village, Bo cap vang, Nhon Trach, Dong nai Province

2013-Concept, master plan 1/2000