Nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê là mô hình Kiến trúc đa năng và khá phổ biến với đô thị lớn như TP.HCM.

 Nhà ở kết hợp văn phòng, Đồng Văn Cống, Quận 2, TP.HCM
 Nhà ở kết hợp văn phòng, Đồng Văn Cống, Quận 2, TP.HCM