Nhà phố KDC Savimex - Quận 7
 Nhà phố KDC Savimex - Quận 7
 Nhà phố KDC Savimex - Quận 7
 Nhà phố KDC Savimex - Quận 7